POSLEDNÍ ČLÁNKY 
Graf ročního odtoku na Modravě
 

Platforma Vědci pro Šumavu, kterou tvoří vědci dlouhodobě se zabývající výzkumem šumavské přírody, zaslala hejtmance Jihočeského kraje otevřený dopis, jehož přílohou je i dokument vyvracející nepravdy a mýty, které se kvůli kůrovcové kalamitě objevují v médiích a na sociálních sítích. Vědci mimo jiné vysvětlují příčiny, proč takové nepravdivé zprávy ve veřejném prostoru vznikají, především varují před nejrůznějšími nelogickými úvahami a podlehnutím emocí a příčiny vidí i ve snaze obhájit svůj vlastní úhel pohledu či způsob managementu NP Šumava.

V dokumentu Dvanáct mýtů o Šumavě poutavým způsobem vědci vysvětlují, zda Šumava opravdu vysychá a mění se v horkou poušť, nebo zda Šumavu tvoří pouze hospodářské lesy. Je kůrovcová kalamita důsledkem špatné politiky Zelených a Bursíka? Co se stane, pokud se stromy zasažené kůrovcem nevykácí?

„Už jsme se nemohli dívat na dezinterpretace, kterých se mnozí politici, ale bohužel i odborníci dopouštějí, aby obhájili svůj úhel pohledu na existenci a způsob managementu NP Šumava. Naše analýza vychází z dlouhodobého vědeckého výzkumu a je podložena výzkumy, které často trvají déle než 25 let,“ uvádí předseda platformy Vědci pro Šumavu prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc.

„Mnohé mýty o Šumavě vycházejí z manipulace a dezinterpretace jinak dobře uvedených skutečností. Pro nalezení pravdy je ale důležité přesné logické myšlení (například jasná definice sledovaného období a důvodu uhynutí stromů), o oproštění se od emocí (náhlý velký úhyn množství stromů). Každý, kdo si chce udělat pravdivý obrázek o skutečnosti, si musí na nejrůznější nelogické a emotivní triky dát pozor. A zejména tyto triky jsme se pokusili rozkrýt,“ říká hlavní editor „mýtů,“ prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.

Přílohy:

Otevřený dopis hejtmance Jihočeského kraje

Dvanáct mýtů o Šumavě

Volba lidskosti